طرح لایه باز بنر اطلاعیه ایام فاطمیه

طرح لایه باز بنر اطلاعیه ایام فاطمیه طرح لایه باز بنر ایام فاطمیه (س) سایز طرح : ۳۰۰*۲۰۰سانتیمتر نرم افزار قابل ویرایش : فتوشاپ Adobe photoshop PSD layer & jpeg کاملا لایه باز ۷۲ dpi گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های…

طرح لایه باز بنر اطلاعیه ایام فاطمیه

طرح لایه باز بنر اطلاعیه ایام فاطمیه طرح لایه باز بنر ایام فاطمیه (س) سایز طرح : ۳۰۰*۲۰۰سانتیمتر نرم افزار قابل ویرایش : فتوشاپ Adobe photoshop PSD layer & jpeg کاملا لایه باز ۷۲ dpi گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های…

طرح لایه باز بنر اطلاعیه ایام فاطمیه

طرح لایه باز بنر اطلاعیه ایام فاطمیه طرح لایه باز بنر ایام فاطمیه (س) سایز طرح : ۳۰۰*۲۰۰سانتیمتر نرم افزار قابل ویرایش : فتوشاپ Adobe photoshop PSD layer & jpeg کاملا لایه باز ۷۲ dpi گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های…

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین  سایز ۲۱*۹٫۵ رزولوشن: ۳۰۰dpi PSD – کاملا لایه باز گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های تبلیغاتی ، طراحان و چاپخانه این طرح به صورت پیش فرض طراحی شده میتوانید پس…

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین  سایز ۲۱*۹٫۵ رزولوشن: ۳۰۰dpi PSD – کاملا لایه باز گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های تبلیغاتی ، طراحان و چاپخانه این طرح به صورت پیش فرض طراحی شده میتوانید پس…

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین  سایز ۲۱*۹٫۵ رزولوشن: ۳۰۰dpi PSD – کاملا لایه باز گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های تبلیغاتی ، طراحان و چاپخانه این طرح به صورت پیش فرض طراحی شده میتوانید پس…

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین  سایز ۲۱*۹٫۵  cm رزولوشن: ۳۰۰dpi PSD – کاملا لایه باز گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های تبلیغاتی ، طراحان و چاپخانه این طرح به صورت پیش فرض طراحی شده میتوانید…

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین

طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین طرح لایه باز ماگ ویژه ولنتاین  سایز ۲۱*۹٫۵   cm رزولوشن: ۳۰۰dpi PSD – کاملا لایه باز گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های تبلیغاتی ، طراحان و چاپخانه این طرح به صورت پیش فرض طراحی شده میتوانید…

طرح لایه باز پوستر و تراکت تبلیغاتی ویژه انتخابات مجلس

طرح لایه باز پوستر و تراکت تبلیغاتی ویژه انتخابات مجلس نمونهطرح لایه باز پوستر و تراکت تبلیغاتی ویژه انتخابات مجلس سایز طرح :۳۰*۴۰ CM نرم افزار قابل ویرایش : فتوشاپ Adobe photoshop PSD layer & jpeg کاملا لایه باز ۳۰۰ dpi گروه بندی لایه ها…

طرح لایه باز بنر ایام فاطمیه (س)

طرح لایه باز بنر ایام فاطمیه (س) طرح لایه باز بنر ایام فاطمیه (س) سایز طرح : ۵۰۰*۳۰۰سانتیمتر نرم افزار قابل ویرایش : فتوشاپ Adobe photoshop PSD layer & jpeg کاملا لایه باز ۷۲ dpi گروه بندی لایه ها کاملا فارسی مناسب برای کانون های…